NOWOŚĆ - Rezerwacje

Wygodna rezerwacja zasobów używanych w Twojej firmie!

Marka Luminum

Jesteśmy marką firmy Technology, oferującą produkty "w chmurze".

Kompleksowe rozwiązanie HR

W naszych rozwiązaniach zawarte są moduły dodatkowe: Pracownicy i Intranet.

System urlopowy

Sprawna i efektywna obsługa wniosków urlopowych w postaci elektronicznej!

Zgodność z RODO

Czy system spełnia wymagania RODO? TAK - nie musisz obawiać się kontroli!

Czas pracy

Kompleksowe planowanie, zarządzanie, ewidencja i kontrola czasu pracy.

Uwolnij się od papieru

Zobacz jak elektroniczne wnioski urlopowe ograniczą zbędny papier!

Czas to pieniądz!

Sprawdź jak nasz system do zarządzania czasem pracy pomoże ci go zaoszczędzić!

Sukces!

Twoi Pracownicy + Luminum = Sukces!
Sprawdź jak to działa!

System urlopowy

Raporty Systemu urlopowego

System urlopowy posiada możliwość generowania wielu raportów za pomocą szeregu dostępnych opcji. Ponadto utworzone raporty można za pomocą jednego przycisku wyeksportować do pliku Excel.

Każdy z głównych raportów posiada szereg dodatkowych opcji i parametrów do wyboru.

Użyte w raporcie nazwiska i dane są przykładowe i nie mają związku z rzeczywistymi osobami

Poniżej wyszczególniono główne typy raportów wraz z najważniejszymi elementami:
 1. Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego i na żądanie
  • informacje o urlopie podane łącznie,
  • informacje o urlopie podane w rozbiciu na urlop zaległy i bieżący,
  • informacje o urlopie podane w rozbiciu na urlop zaległy i bieżący osobno w poszczególnych latach,
  • stan wykorzystania urlopu na dany dzień,
  • rozbicie urlopu zaległego i bieżącego na:
   • ilość przysługującą,
   • urlop wykorzystany,
   • stan po wykorzystaniu,
   • ilość dni urlopu planowanego,
   • pozostała część do wykorzystania.
  • raport dla: całej firmy, wybranego działu lub wybranej osoby.

 2. Wykorzystanie opieki nad dzieckiem
  • stan wykorzystania opieki nad dzieckiem na dany dzień,
  • rozbicie opieki nad dzieckiem na:
   • ilość przysługującą,
   • ilość wykorzystaną,
   • stan po wykorzystaniu,
   • ilość dni planowanej opieki nad dzieckiem,
   • pozostała część do wykorzystania.
  • raport dla: całej firmy, wybranego działu lub wybranej osoby.

 3. Sumowanie ilości wykorzystania urlopu w podanym okresie
  • dla poszczególnych typów urlopu (wypoczynkowy, za żądanie, okolicznościowy, opieka nad dzieckiem, odbiór nadgodzin, bezpłatny, macierzyński, wychowawczy, zwolnienie lekarskie),
  • w podanym okresie,
  • raport dla: całej firmy, wybranego działu lub wybranej osoby.

 4. Lista wniosków w podanym okresie
  • łącznie dla wszystkich lub osobno dla wybranego typu urlopu,
  • w podanym okresie,
  • informowanie o braku załączników,
  • raport dla: całej firmy, wybranego działu lub wybranej osoby.

 5. Porównanie urlopów planowanych i wykorzystanych w danym okresie
  • raport dla wniosków zaakceptowanych lub dla wszystkich wniosków (zaakceptowanych i niezaakceptowanych)
  • możliwość ukrycia pracowników którzy w danym okresie nie brali urlopu

 6. Rezerwy urlopowe w podanym okresie
  • raport dla: całej firmy lub wybranego działu

 7. Zestawienia zbiorcze urlopów w danym okresie
  • rozbicie wniosków na: faktycznego wykorzystania (zaakceptowane), faktycznego wykorzystania, planowania urlopu, wszystkie(wykorzystania i planowania)
  • dla poszczególnych typów absencji: urlop wypoczynkowy, urlop na żądanie, opieka nad dzieckiem, urlop okolicznościowy, krwiodawstwo, odbiór nadgodzin, urlop bezpłatny, nieobecność usprawiedliwiona płatna, itd.
Więcej informacji o tym produkcie znajdziesz na kolejnych stronach

  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

(c) copyright by All right reserved

e-mail:biuro@luminum.pl

tel. 801 011 097