NOWOŚĆ - Rezerwacje

Wygodna rezerwacja zasobów używanych w Twojej firmie!

Marka Luminum

Jesteśmy marką firmy Technology, oferującą produkty "w chmurze".

Kompleksowe rozwiązanie HR

W naszych rozwiązaniach zawarte są moduły dodatkowe: Pracownicy i Intranet.

System urlopowy

Sprawna i efektywna obsługa wniosków urlopowych w postaci elektronicznej!

Zgodność z RODO

Czy system spełnia wymagania RODO? TAK - nie musisz obawiać się kontroli!

Czas pracy

Kompleksowe planowanie, zarządzanie, ewidencja i kontrola czasu pracy.

Uwolnij się od papieru

Zobacz jak elektroniczne wnioski urlopowe ograniczą zbędny papier!

Czas to pieniądz!

Sprawdź jak nasz system do zarządzania czasem pracy pomoże ci go zaoszczędzić!

Sukces!

Twoi Pracownicy + Luminum = Sukces!
Sprawdź jak to działa!

System Delegacje

Dekretacja i księgowanie

W module Rozliczenia delegacji możliwe jest ewidencjonowanie wszystkich faktur i kosztów związanych z podróżą.

Każdy pracownik wprowadza do systemu własne wydatki oraz określa ich typ wybierając odpowiednie wartości z list rozwijanych.


Rozwiązanie takie odciąża pracowików działu księgowości od masowego wprowadzania wszystkich faktur i określania dla nich dekretacji niezbędnych dla każdego programu księgowego. Na podstawie wyboru dokonanego na listach dla wybranej pozycji kosztowej, możliwe będzie jej automatyczne zadekretowanie na odpowiednim koncie w systemie księgowym. W efekcie pracownicy nie muszą posiadać żadnej wiedzy dotyczącej sposobu dekretacji, gdyż jest ona ustalana na podstawie charakterystyki kosztu wynikającej z wyboru na listach.


Listy, ich liczba, pozycje na każdej liście, wzajemne powiązania pomiędzy pozycjami oraz sposób dekretacji są elementem parametryzacji systemu. Każdy wprowadzony wydatek można dzięki aplikacji Rozliczenia delegacji zadekretować w indywidualny sposób.

Kwoty wydatków można wprowadzić w systemie w dwojaki sposób:
  • podając kwotę netto i stawkę VAT – system wyliczy wartość brutto,
  • podając kwotę brutto i stawkę VAT - system wyliczy wartość netto.

Na poziomie wprowadzania kosztów do systemu Rozliczenia delegacji, możliwe jest określenie wielu pozycji na jednym dokumencie (np.: faktura) z różnymi stawkami VAT i różnymi dekretacjami.

W systemie przy rozliczeniach walutowych istnieje możliwość indywidualnego wprowadzenia kursu walut (np.: na podstawie rachunku z kantoru, rozliczenia karty płatniczej) lub na podstawie notowań NBP z określonego dnia.

Na podstawie zatwierdzonych w systemie dokumentów delegacji można wykonać eksport kosztów do systemu księgowego.Więcej informacji o tym produkcie znajdziesz na kolejnych stronach

  1    2    3    4  

(c) copyright by All right reserved

e-mail:biuro@luminum.pl

tel. 801 011 097